کافی نت یار اطلاعیه استخدام ، ثبت نام های اینترنتی ، لینک های پرکاربرد

ثبت نام اينترنتي زنان کارگر سرپرست خانوار برای سهام عدالت

دسته بندی : کافی نت یار / ثبت نام های اینترنتی

سیستم امداد شتاب

اداره کل امور اجتماعی و سهام ، با توجه به رسالت ذاتی خود در راستای بهبود شرایط فردی و اجتماعی و حمایت های اجتماعی از نیروی کار «سايت زنان کارگر سرپرست خانوار» را به منظور ایجاد فضای اطلاعاتی و ارتباطی مناسب با زنان کارگر سرپرست خانوار و بررسی و شناسایی مشکلات آنان و در جهت ارائه خدمات بهینه به این قشر مولد راه اندازی نموده است.این سايت در محدوده سازمانهاي کار وامور اجتماعي استانهاي کل کشور به اجرا در خواهد آمدو آمار کلی بدست آمده تجزیه و تحلیل و جهت حل مشکلات زنان کارگر سرپرست خانوار به تصمیم سازان ، ارائه خواهد گردید.
     
از کاربران محترم که قصد دارند اطلاعات خود را در فرم های مربوطه وارد نمایند، تقاضا داریم با دقت نظر و صداقت بر اساس تعاریف زن کارگر سرپرست خانوار که توضیح آن در ادامه در بخش تعریف آمده است، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند.بدیهی است در صورت درج اطلاعات نادرست، در زمان ارزیابی و دسته بندی اطلاعات، سیستم کاربر را حذف می نماید.

تعاريف
زنان كارگر سرپرست خانوار به آن دسته از زناني اطلاق مي شود كه در واحدهاي مشمول قانون كار اشتغال داشته و سرپرستي خود و ساير افراد تحت تكفل را به عهده دارند .اين افراد شامل:
الف - دختران كارگر مجرد سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل آنان .
ب - زنان كارگر سرپرست خانوارو افراد تحت تكفل آنان كه همسرانشان از كار افتاده، زنداني، يا معتاد به مواد مخدر بوده و در مراكز نگهداري معتادان به سر مي برند ، ويا بيماري اعصاب و روان داشته باشند
ج - زنان كارگري كه از همسران خود طلاق گرفته (مطلقه )يا همسرانشان فوت كرده يا مفقود الاثر باشند و افراد تحت تكفل آنان.
د - زنان كارگر سرپرست خانوار كه بر اساس فهرست مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي مقرري بيمه بيكاري دريافت مي نمايند و افراد تحت تكفل آنان.

 

ورود به سایت مروبطه استخدام / ثبت نام


[بازگشت به صفحه نخست...]