Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1402 Calendar Download

طالع بینی جالب و نام سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها 1402

طالع بینی جالب و نام سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها 1402

طالع بینی جالب و نام سال 1401 برای متولدین تمام ماه ها 1401

همانند هر سال در بخش فال کافی نت انواع فال و طالع بینی فال چوب و فال طالع بینی سال 1402 و سال 2023 را آماده کرده ایم. در ادامه مطلب با ما همراه باشید.


سال 1402 , طالع بینی متولدین تمام ها 1402 , طالع بینی 1402 , فال سال 1402

متولدین سالهای :  1294-1306 -1318 -1330 -1342 -1354 -1366 -1378 -1390 -1414

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

 

 سال 1402 سال چه حیوانی است؟
خرگوش حیوان سال 1402 است.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین فروردین در سال 1402

طبق گفته هاي‌ گانشه ؛ شـما امسال بـه سمت چیز بزرگی خواهید رفت. این بـه دلیل مشتری بـه همراه زحل و عطارد اسـت کـه در آخرین علامت زمین ؛ در خانه ي دهم قراردارند. این تراز و موقعیت ؛ نشانگر این اسـت کـه شـما بـه چیزهای عظیمی ؛ بـه ویژه در سطح شغلی دست پیدا خواهید کرد. اما این همچنین حاکی از ان اسـت کـه تلاش و پشتکار مداوم یک کار ضروری اسـت ؛ برای رسیدن بـه چنین مکانی کـه بتوانید از همه ی این سیارات و مکانهای آن ها بهره مند شوید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

عامل دیگری کـه ممکن اسـت نقش عمده اي داشته باشد صبر و همچنین بازرسی خلق و خوی شـما اسـت کـه می تواند باعث شگفتی در پرونده شـما شود. یک میل شدید بـه همراه یک ترکیب خوب مطمئناً می تواند در رسیدن بـه چیزی بـه شـما کمک کند. علاوه بر این ؛ این را هم بخاطر بسپار کـه نباید از حیله گری استفاده کرد یا کسی را فریب داد تا پول و سود بیشتری کسب کنید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

سلامت باید دراین سال محور اصلی شـما باشد. سیاره زحل در یازدهم ماه اردیبهشت بـه حالت عطف میرود و این بدان معنی اسـت کـه شـما باید در مواقع بعدی از خطرات ناخواسته خودداری کنید. شـما باید در مورد دیدگاه ها ؛ پیشنهادات افراد متبحر پذیراتر باشید. برای متولدین فروردین ؛ امسال نیز در نوسان ثروت اسـت. شـما باید مطمئن باشید کـه سرگرمی خلاقانه و یا تفریحی را در هر ورزش بـه دلخواه خود نگه دارید تا خودرا فعال ؛ تازه و سالم نگه دارید. همچنین خاطرجمعی حاصل کنید کـه امسال معاینات منظم انجام میدهید تا از هر نوع عدم خاطرجمعی در مورد سلامتی خود کاسته شود.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین اردیبهشت در سال 1402

امسال بـه نظر میرسد کـه برای متولدین اردیبهشت ؛ زحل بـه نشانه خاص خود از برج عقرب قرار گرفته اسـت. با این حال ؛ بـه نظر میرسد کـه مشتری و عطارد در موقعیت نهم کمی ضعیف هستند ؛ جای نگرانی نیست. در عوض ؛ بـه نظر میرسد کـه قرار گرفتن سیاره ها بـه نفع شماست ؛ زیرا بـه نظر میرسد با جهش و مرزها پیشرفت می کنند. بـه نظر میرسد سفر بـه روی کارتها باشد زیرا ممکن اسـت شـما را بـه سمت بازدید از یک مکان مذهبی سوق دهد. این می تواند بـه شـما کمک کند تا بـه خدا نزدیکتر باشید ودر مورد تعداد زیادی از موارد تجدید نظر کنید تا چشم اندازی جدید بـه شـما نشان دهد. از آنجا کـه بـه نظر می‌رسد مشغول افکار خود هستید ؛ یک سفر ساده می تواند بـه شـما کمک کند تا آرام شوید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

بـه عنوان کسی کـه همیشه درکنار آمدن با شرایط تنش زا اماده اسـت ؛ شـما قادر خواهید بود همه ی را در خانه خوشحال کنید و همچنین یک محیط صلح آمیز را حفظ کنید. مهارت ارتباطی شـما بزرگ ترین سرمایه شماست. بـه طور صحیح از ان استفاده کنید و خانواده شـما منتظر گذراندن زمان بیشتر با شـما هستند. خانواده شـما قدرت شـما هستند ؛ بنابر این بـه این نکته توجه کنید کـه بـه اندازه کافی وقت خودرا بـه آن ها اختصاص میدهید و کار را در اولویت قرار نمی‌دهید. این دوره اخبار خوبی برای شـما و خانواده شـما اسـت!

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین خرداد در سال 1402

از 23 تیر بـه بعد برای متولدین خرداد، کیوان در حال حرکت در موقعیت نهم خواهد بود. دراین دوره ؛ آرامش و رضایت خاطر پیدا خواهید کرد. تمام تلاشهایی کـه از ابتدای سال انجام داده اید شروع بـه برداشت منافع بـه دلخواه شـما خواهد کرد. در عین حال ؛ تمایلات معنوی شـما در حال عمیق تر و جدی‌تر شدن اسـت. کمی مراقبه و تمرین بـه شـما کمک می‌کند تا مسیری طولانی طی کنید! علاوه بر این ؛ یوگا می تواند تعداد زیادی از مسائل سلامتی را نیز درمان کند. بنابر این ؛ همیشه خوب اسـت کـه بـه طور منظم مقداری یوگا تمرین کنید. هرچه مشتری شروع بـه حرکت در خانه هشتم می‌کند ؛ بر خانه دوم نیز تأثیر میگذارد. امسال هجوم ثروت خواهید داشت. از گرفتن هر نوع وام خودداری کنید. 

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

بـه نظر می‌رسد مسائل خانوادگی در حال از بین رفتن اسـت. سعی کنید با کمی دقت و مهربانی بـه چنین شرایطی پاسخ دهید. خانواده شـما باید ستون قدرت شـما باشند ؛ بنابر این ؛ بـه او توجه کنید کـه گرما و هارمونی در هر زمان غالب اسـت. حدود 4 اردیبهشت ؛ زهره وارد نشانه شـما می شود و باعث خوشبختی و رضایت می شود. همچنین بـه نظر میرسد یک گزاره خوشحال و امیدوارکننده باشد زیرا شـما قادر خواهید بود هوشمندانه ارزش تجاری چیزها را قضاوت کنید. درک مفاهیم شـما نیز دراین مدت تقویت می شود.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین تیر در سال 1402

از آنجایی کـه زحل و یک مشتری ضعیف بـه همراه عطارد در خانه هفتم قراردارند ؛ برخی تغییرات اساسی را در زندگی شـما نشان می دهد. با حرکت سه سیاره بزرگ ؛ بـه نظر میرسد چالش هاي‌ زیادی رابا خود بـه همراه آورده اسـت. همانگونه کـه چالش هاي‌ جدیدتر بـه وجود می‌آیند ؛ قدم بردارید و یاد بگیرید کـه بر آن ها غلبه کنید. هر چقدر هم کـه بـه نظر برسد سخت اسـت ؛ خودرا متقاعد کنید کـه می‌توانید بـه ان برسید. اگر می‌خواهید از این مرحله خارج شوید ؛ قدرت و اراده ضروری اسـت.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

شـما نیز باید در ساخت عزت نفس خود پیشرفت کنید. ارزشهای شـما بیشتر از همه ی برای شـما مهم اسـت. این همان چیزی اسـت کـه شـما را در همه ی زمان ها پایه و اساس نگه می دارد. در هر زمان از آنچه بـه ان اعتقاد دارید پیروی کنید و خودرا بالا نگه دارید. در محل کار ؛ ممکن اسـت خودرا با کار تحت فشار قرار دهید ؛ اما هیچ چیزی کـه کمی صبر و سخت کوشی نتواند ان را حل کند ؛ وجود ندارد. و اگر خودرا بـه درستی پیدا نکردید ؛ همیشه می‌توانید از یک فرد ارشد یا یک همکار کمک بگیرید. شـما باید برای آینده پس انداز کنید. 

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

تعداد زیادی از موارد وجوددارد کـه شـما و شریک زندگی تان ممکن اسـت اختلافاتی داشته باشید. با این حال ؛ هر بار ؛ هردو نفر شـما قادر خواهید بود مشکلات خودرا بر طرف کنید و اجازه ندهید کـه زیاده روی کنید. ارتباط در هر رابطه ضروری اسـت. اگر اراده اي برای حل مشکلات و کنار هم بودن وجود داشته باشد ؛ هیچ مسئله اي بـه اندازه کافی بزرگ نخواهد بود. مریخ وارد برج فروردین خواهد شد و این بدان معناست کـه زمان در حال تغییر اسـت و ممکن اسـت وادار شوید با استرس زیادی از کار کنار بیایید. ممکن اسـت رئیستان تقاضای تکمیل زود هنگام پروژه ها را نیز داشته باشید. حتی ممکن اسـت وادار شوید شب ها بنشینید و کارهای معلق خودرا تمام کنید. این مرحله مهارت هاي‌ عملکردی شـما را بـه چالش میکشد.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین مرداد در سال 1402

در آغاز سال ؛ خورشید ؛ کـه پادشاهی زودیاک اسـت ؛ بـه نظر میرسد حاکم بر نشان شـما باشد. اتحادیه سیارات بزرگ در خانه ششم قرار گرفته اسـت. این بدان معنی اسـت کـه می توان تغییرات عمده اي را انتظار داشت. اما درکنار تغییرات ؛ چالش هاي‌ جدیدتری نیز بـه وجود آورید. چالش ها می تواند از نظر مالی یا در جبهه کار باشد. آرام باشید و سعی کنید بر موارد غیرضروری تأکید نکنید. ذهن صلح آمیز بـه شـما کمک میکند تا طی این مرحله بجنگید. اما برای اینکار ؛ شـما باید محدودیت هاي‌ خودرا بپذیرید و سپس تلاش کنید تا خودرا بهتر کنید. بـه نظر می‌رسد سال برای شـما خوب اسـت و هیچ چیز مهمی وجود ندارد کـه نگران ان باشید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

برای کسانی کـه مایل بـه شروع برنامه ریزی برای عروسی هستند و یا مایل بـه پیشنهاد برای شخصی هستند ؛ زمان نزدیک تر نمی‌تواند وجود داشته باشد. سعی کنید کاری بزرگ ودر عین حال ساده انجام دهید. گل سرخ یک راه عالی برای رفتن اسـت. اگر همه ی چیز در مکانی کامل باشد، در هنگام پیشنهاد خاطرجمعی بیشتری خواهید داشت. همانگونه کـه مشتری نسبت بـه خانه دوم چشم دوخته اسـت ؛ تأثیر مثبت ان را نشان می دهد. حضور مشتری باید از منافع شـما محافظت کند و همچنین بـه چشم اندازهای شـما از نظر مالی کمک کند. تمام هزینه هاي‌ شخصی ؛ روال و حادثه اي شـما باید بدون هیچ زحمتی اداره شود. پس انداز و سرمایه گذاری خودرا افزایش دهید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین شهریور در سال 1402

با مطالعه مواضع سیاره اي شـما ؛ می توان گفت کـه امسال اخبار بسیار خوبی برای شـما بـه همراه دارد. از نظر شخصیت شـما تحول بزرگی پیشبینی شده اسـت. نیروهای مترقی در حال جذابیت خود هستند و میتوانند شـما را بر روی انگشتان خود نگه دارند. از اواسط سال ؛ بـه نظر می‌رسد افراد در شغلی کـه دارند زمان سودمندی را بـه دست می آورند.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

برای تقویت چشم انداز خود از این زمان حمایتی خوب استفاده کنید. بـه نظر میرسد تاجران و زنان بیشترین سود را از این زمان بـه دست می آورند. بـه نظر میرسد معاملات و سرمایه گذاری هاي‌ جدید در حال افزایش اسـت. برای کارمندان ؛ این بـه نظر می‌رسد زمان طلایی برای درخشیدن اسـت. اگر شروع بـه ابراز عقاید و بـه اشتراک گذاری ایده ها کردید ؛ پس خواهید فهمید کـه همه ی افراد در کار تحت تأثیر شـما هستند. همچنین ممکن اسـت شـما بتوانید یک افزایش صعودی غیر منتظره را بدست آورید. اما هر کاری کـه میخواهید انجام دهید ؛ تمام ان را در نیمه اول سال بگذارید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

اکنون تمام انچه لازم اسـت این اسـت کـه شـما بتوانید شهرت خودرا بـه عنوان یک فرد تجاری صادق و قابل اعتماد تقویت کنید. هدف از تهیه محصولات باکیفیت و عرضه عمده ان اسـت. این ممکن اسـت بـه بازار کمک کند تا متوجه شود کـه رقابت جدید و غیر قابل پیروزی در لیگ وجوددارد. این مراحل بـه شـما در التیام چشم انداز خود کمک می‌کند تا مورد توجه واقع شوید. همیشه با یک هدف پیش بروید کـه مشتریان سلطان شـما هستند و تجارت شـما این اسـت کـه آن ها را راضی کنید. وقتی بتوانید ان پیام را بچسبانید ؛ هیچ چیز نمیتواند در راه شـما باشد.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین مهر در سال 1402

حضور سیارات بزرگ مانند مشتری ؛ عطارد و کیوان در خانه چهارم نشانگر این اسـت کـه یک تغییر عمده دراین امر اتفاق میوفتد. بنابر این ؛ برای سوار شدن بـه قطار موفقیت آماده شوید. هر چیزی کـه تا بـه حال در رویای خودرا دیده اید ممکن اسـت بـه واقعیت بیفتد. سخت کوشی و استعداد شـما مکانهایی را بـه خود اختصاص می دهد. از نظر مالی همه ی چیز خوب بـه نظر می‌رسد. با این حال ؛ بـه شـما یادآوری می شود کـه هیچ چیز با سخت کوشی مقایسه نمی‌کند. شـما برای رسیدن بـه نتایج مطلوب باید سخت تلاش کنید زیرا تنها با تلاش و پشتکار می توان بـه چیزهای عالی در زندگی دست یافت.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

از آنجا کـه زحل در خانه دهم قرار دارد و تأثیر عمده اي بر روی خورشید دارد ؛ ممکن اسـت امسال با چند چالش روبه‌رو شوید. این چالش ها فقط شخصیت شـما را سنگین می‌کند و شـما را برای زندگی بهتر در پیش رو آماده می‌کند. شـما باید چالش ها را بپذیرید و خودرا بـه کار سخت تر سوق دهید. هرچه سخت تر باشید ؛ سفر آسان تر خواهد بود. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه مثبت بمانید. این اتفاق بسیار خوبی برای حرفه شـما و سایر موارد در زندگی خواهد بود.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

همه ی افراد هدف گرا افزایش پایدار در درآمد خودرا پیدا می کنند. امسال چندین منبع درآمد ایجاد می شود. فرصت سرمایه گذاری نیز وجود خواهد داشت. پیش بروید و از ان بسیار خوب استفاده کنید. با این حال ؛ فقط بـه دلیل این‌که امور عالی بـه نظر میرسند ؛ نباید برنامه ریزی را فراموش کنید. مشخص کردن بودجه سالانه خود و تلاش برای صرفه جویی بیشتر و بیشتر در هرماه ؛ باید هدف اصلی شـما باقی بماند. 

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین آبان در سال 1402

سیاره حاکم نشانه شـما؛ مریخ ؛ در چنین وضعیتی قرار دارد کـه رشد و پیشرفت شغلی و مالی را برای کسانی کـه متعلق بـه نشان هستند ؛ بـه دست می آورد. در این جا ؛ دو سیاره مهم؛ زحل و مشتری بـه همراه عطارد با علائم زمین مطابقت دارند. زحل بـه عنوان یک سیاره جداگانه و نهمین خانه اسـت کـه نشان دهنده ثروت اسـت. موقعیت زحل نشان می دهد کـه در امور روزمره مانند عبور از یک جاده باید بسیار محتاط باشید. در حالی کـه از طرف دیگر ؛ مشتری در حفظ منافع خود از قسمت هاي‌ بعدی درسال در پیمانکار گذر میکند. سفر کاری برای یک مدیر اجرایی یا فروشنده در آینده نزدیک اتفاق میوفتد.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

زحل با حرکت در خانه چهارم وارد آکواریوم می شود. انتقال زحل یک جنبه مستقیم نسبت بـه خانه دهم دارد. این انتقال جبهه چالش برانگیز را بـه همراه می آورد ؛  چنین حرکتی سیارات می تواند منجر بـه فعالیت هاي‌ مثمر ثمر شود. دراین مدت هیچ ضرر و زیان مالی مشاهده نشده اسـت.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین آذر در سال 1402

قرار گرفتن سیارات در ابتدای سال نقش اساسی در رشد کلی یک فرد در طول سال دارد. مشتری ؛ زحل و عطارد وارد برج آذر خواهند شد. با این حال ؛ مشتری با ورود بـه برج اصلی در آغاز سال تضعیف می شود. تمام سیارات در خانه دوم با امور مالی و روابط در ارتباط اسـت. حضور زحل در این جا برای ایجاد خرد و آرامش در زندگی یک فرد اسـت. از آنجا کـه سیارات در خانه دوم هستند کـه بـه امور مالی مربوط می شود ؛ کیوان بـه فرد اجازه می دهد تا درسال جاری از خرد خود در امور مالی استفاده کند. بـه احتمال زیاد شـما شاهد افزایش جریان پول نقدینگی هستید. بنابر این ؛ شـما می‌توانید بیشتر از حد معمول پس انداز کنید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

امسال شـما باید بـه خانواده خود و موارد مربوط بـه ان توجه کنید. افزایش زمان ؛ منابع و توجه بـه روابط شـما سودمند خواهد بود. مشتری تضعیف شده دراین مرحله چشم بـه خانه ششم و دهم نشان دارد. تأثیر مشتری در خانه دهم مستقیماً با چشم اندازهای رونق در جبهه شغلی ارتباط دارد. افرادی باید امسال شاهد رشد و فرصت باشند. این بـه دلیل قرار گرفتن سیارات اتفاق میوفتد. از طرف دیگر ؛ اشخاص تجار احتمالاً با یک شرکت معتبر و یا مشتری معروف معامله سودآوری خواهند کرد.

 

سلامتی شـما امسال بهتر اسـت و از ابتدای سال ؛ شـما شاهد نیروهای مولد و مترقی در اطراف خود خواهید بود. انگیزه خودرا حفظ کنید و با صداقت کار کنید. جنبش دیگری از سیارات در این جا مشاهده می شود کـه ناهید از طریق خانه هفتم وارد خرداد می شود. این جنبش ممکن اسـت ایده آل نباشد زیرا می تواند باعث ایجاد اصطکاک در رابطه با شریک زندگی یا تجارت شـما شود. صبور بودن کلید موفقیت اسـت و باید دراین مرحله کاملاً صبور باشید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین دی در سال 1402

مطابق با طالع بینی، موقعیت هاي‌ سیاره اي در ابتدای سال بـه نفع شـما بازی می کنند. حاکم نشانه شـما؛ بـه نظر می‌رسد کیوان با عطارد و یک مشتری ضعیف مطابقت دارد. همه ی آن ها در خانه اول نشان شـما جمع میشوند. در این جا می توان گفت کـه موقعیت دو سیاره بـه نفع شماست زیرا انها نشان دهنده رشد بالاتر هستند. صبر و شکیبایی شـما تقویت شده اسـت و احتمالاً با یک دایره اجتماعی کـه قبلاً احساس اسانی نکرده اید ؛ درگیر خواهید شد.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

این زمان ایده آل اسـت کـه محدودیت هاي‌ خودرا فشار داده و بـه دنبال اهداف تعیین شده در زمینه هاي‌ شغلی و همچنین مالی باشید. اگر شـما قصد سرمایه گذاری داشتید ؛ اکنون زمان ان رسیده اسـت. برای همه ی این ها ؛ شـما باید برای دستیابی بـه سطح مشخصی از پیشرفت در زندگی امسال ؛ شبانه روز کار کنید.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

سلامتی ؛ خانواده ؛ فرزندان و دوستان شـما بـه توجه شـما احتیاج دارند ؛ بنابر این ؛ مطابق با یافته هاي‌ اخترشناسی در طالع بینی 1399؛ بـه نگرانی ها و شکایات آن ها توجه کنید .بـه افراد متاهل توصیه می شود کـه امسال با احتیاط عمل کنند. ممکن اسـت شـما بـه طور مداوم تحت فشار برای این یا ان قرار بگیرید. اگر مسائل افزایش یابد ،با نزدیک شدن سال بـه اتمام ؛ ثبات و التیام شیوه زندگی ؛ ادامه کار با همسرتان را آسانتر می‌کند!

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین بهمن در سال 1402

بـه نظر می‌رسد امسال پر از ماجراها و چالش ها باشد. حاکم علامت شـما ؛ کیوان ؛ در برج دوازدهم نشانه شـما ؛ بـه همراه مشتری و عطارد حکمرانی می‌کند. پیشبینی می شود کـه این موقعیت یابی امسال برای علائم شـما مشکل باشد. می تواند خوشبختی شدید یا چالش هاي‌ شدید را در راه شـما بـه ارمغان آورد. ممکن اسـت امسال احساس فشار در جبهه شغلی یا مالی داشته باشید و پیشرفت شـما کندتر از حد انتظار باشد.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

ممکن اسـت امسال سرمایه گذاری هاي‌ مخاطره آمیز انجام دهید. افزایش ورودی پول شـما ممکن اسـت غرایز شـما را بـه سمت یک حرکت خوب ارزیابی شده در تجارت سوق دهد. خانه پنجم مستقیماً با سودهای مالی و پیشرفت در جبهه شغلی در ارتباط اسـت. با توجه بـه این حرکت موقعیتی و سیاره اي ؛ سودهای مالی بر قدرت موقعیت شغلی و اقتصادی فعلی خود افزوده اسـت.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

آغاز سال شاید بهترین حالت زندگی زناشویی شـما نباشد. سازش ممکن اسـت بـه نفع شـما کار کند. همچنین ممکن اسـت در رفع برخی مشکلات موجود بـه شـما کمک کند. کسانی کـه ازدواج کرده اند مقابله با مسائل رو بـه رشد را دشوار می کنند. از این رو توصیه می شود کـه صبور باشید ؛ آرام باشید و مسائل را برطرف کنید بدون ایجاد هیچگونه اختلال در روابط. بـه یاد داشته باشید عصبانیت فقط وضعیت را بدتر میکند. صبر کلید اصلی ازدواج موفق اسـت.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

طالع بینی متولدین اسفند در سال 1402 

موفقیت شـما درسال جاری بـه حرکت سیارات بستگی دارد. پیشبینی شده اسـت کـه حرکت عطارد بـه دهمین نشانه در ابتدای سال نشان می دهد کـه امسال باید سودهای پولی بیشتری دریافت کنید. البته ؛ شـما باید فوراً بـه فرصتهایی کـه در رابطه با امور مالی یا شغلی پیش می‌آید پاسخ دهید. از دست دادن این فرصت ها ممکن اسـت بـه نفع شـما نباشد و می تواند شـما را بـه ضرر غیرمنتظره سوق دهد.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

پیشبینی می شود کـه امسال ممکن اسـت رابطه جدیدی برقرار کنید. بـه احتمال زیاد بـه دلیل ورود این روابط جدید ؛ منافع خودرا در رابطه با امور مالی یا شغل تقویت خواهید کرد. هیچ هزینه بزرگی کـه درسال جاری توسط شـما انجام نمیشود. بـه احتمال زیاد برای آینده پس انداز خواهید کرد.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

حرکت کیوان بـه خانه دوازدهم نشانگر هزینه هاي‌ آینده اسـت. بنابر این ؛ توصیه می شود برای پیش گیری از هر نوع هزینه اضافی ؛ پیش هزینه هاي‌ خودرا بـه خوبی برنامه ریزی کنید. از استفاده از پس انداز خود جلوگیري کنید و هدف خودرا برای پس انداز بیشتر کنید. امور مالی خودرا بـه گونه اي برنامه ریزی کنید کـه در طولانی مدت آن ها سودمند باشند.

طالع بینی سال 1402 برای متولدین تمام ماه ها

موقعیت یابی سیاره اي در آغاز سال در مورد سودهای مالی بـه نفع شـما کار می‌کند. دو سیاره اصلی از خانه یازدهم امسال برای شـما بسیار مفید اسـت. شرایط و موقعیت هایي ممکن اسـت ایجاد شود کـه مبلغ بدی را خرج کنید. اما از هزینه هاي‌ ناخواسته خودداری کنید و لیستی از هزینه هاي‌ مورد انتظار تهیه کنید. این بـه شـما کمک می‌کند تا از بودجه خود پیروی کنید و اوضاع را معکوس کنید.


لطفا رای دهید !
   
+112

telegram share

نام شما:
رایـانـامه:
متـن نظر:
کد امنیتی:
عکس خوانده نمی شود