Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1401 Calendar Download

اشعار زیبای یغمای جندقی

اشعار زیبای یغمای جندقی

اشعار زیبای یغمای جندقی

اشعار زیبای یغمای جندقی

یغمای جَندَقی متولد ۱۱۶۰ شمسی در دهکده خور و بیابانک، جندق ـ درگذشته ۲۱ آبان ۱۲۳۸ شمسی در خور و بیابانک میرزا رحیم متخلص به یغما از شعرای غزل‌سرای سده سیزدهم ایران در عهد محمد شاه قاجار است. یغما به این خاطر لقب جندقی دارد که در زمان زندگی او روستای خور در ناحیه اداری جندق بود.

اشعار زیبای یغمای جندقی


ما خراب غم و خم‌خانه ز می آباد است                                                   

                                                      ناصح از باده سخن کن که نصیحت باد است

خیز و از شعله می آتش نمرود افروز                                                      

                                                خاصه اکنون که گلستان ارم شداد است

سیل کُهسار خم از میکده در شهر افتاد                                                    

                                               وای بر خانه پرهیز که بی بنیاد است

بجز از تاک که شد محترم از حرمت می                                                    

                                                  زادگان را همه فخر از شرف اجداد است

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من                                                       

                                               آنچه البته به جائی نرسد فریاد است

 گفته‌ای نیست گرفتار مرا آزادی                                                         

                                                      نه که هر کس که گرفتار تو شد آزاد است

  چشم زاهد بشناسائی سِرّ رخ و زلف                                                         

                                                   دیدن روز و شب و اعمی مادر زاد است

گفتمش خسرو شیرین که ای دل بنمود                                                     

                                                      کانکه در عهد من این کوه کَنَد فرهاد است

هر که یغما شنود ناله‌ی گرمم گوید                                                           

                                                    آهن سرد چه کوبی دلش از فولاد است

شاعر: یغمای جندقی                                         

______________________________________________________________


صرف کار ناله کردم عمر چندین ساله را                                                               

                                                   یار،یار دیگران شد خاک بر سر ناله را

 جان شیرین عرضه کردم بر دهانش لب گزید                                                          

                                                        که ارمغان کی کس برد تنگی شکر بنگاله را

 هان،حذر ای مردم از چشم تر من زان که من                                                         

                                                    عاقبت دانم که طوفانی بود این ژاله را

  راه ما بر بندر صورت فتاد ای کاروان                                                                  

                                                           سخت می‌ترسم همی چشمی رسد دنباله را

ساربان بار سفر بر بست و محمل می‌رود                                                            

                                                    لال گردی ای زبان بگشا درای ناله را

 گفتمش یغما بماند یا رود بیرون ز بزم؟                                                           

                                                           گفت چون وصل اوفتد رخصت بود دلاله را

شاعر: یغمای جندقی                               

______________________________________________________________

اشعار زیبای یغمای جندقی

   سینه‌ ام مجمر و عشق آتش و دل چون عود است                                                 

                                                               این نفس نیست که بر می‌کشم از دل دود است

دل ندانم ز خدنگ که به خون خفت ولی                                                        

                                                            این قدر هست که مژگان تو خون آلود است

 از تو گر لطف و کرم ور همه جور است و ستم                                                    

                                                         چه تفاوت که ایاز آنچه کند محمود است

خلق و بازار و جهان کش همه سود است و زیان                                                  

                                                          من و سودای محبت که زیانش سود است

  مهر از شیون من وضع روش داده ز یاد                                                            

                                                         یا در صبح شب هجر تو قیر اندود است

   هر که یغما نگرد لف و خط او گوید                                                             

                                                   در بر دیو سلیمان زره‌ی داود است

شاعر: یغمای جندقی                                   

______________________________________________________________

اشعار زیبای یغمای جندقی

 ز هجرانت چنانم جان بسوزد                                                                   

                                             که بر جانم دل هجران بسوزد

 ز می چون لعل سازی آتشین رنگ                                                             

                                               خضر در چشمه ی حیوان بسوزد

  ز جور پاسبانش بیم آن است                                                                   

                                            که آهم خانه ی کیوان بسوزد

  مده زاهد رهم در کعبه،ترسم                                                                    

                                          ز دود کفر من ایمان بسوزد

    ز پیکان تو گفتم دل بسوزم                                                                       

                                             کنون ترسم ز دل پیکان بسوزد

سبق خوان کتاب عشق جانان                                                                 

                                       گنه نبود اگر قرآن بسوزد

چو شد یعقوب رخت افکند یغما                                                               

                                          الهی کلبه ی احزان بسوزد

شاعر: یغمای جندقی                                                 

______________________________________________________________

اشعار زیبای یغمای جندقیلطفا رای دهید !
   
+15

telegram share

نام شما:
رایـانـامه:
متـن نظر:
کد امنیتی:
عکس خوانده نمی شود