لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1398 Calendar Wallpaper

حکایت شاگرد پارچه فروش

حکایت شاگرد پارچه فروش

درب مغازه آمد. دستور داد مقدار زیادی جنس بزّازی و پارچه های زیبا  جدا کردند. آن گاه به بهانه این که قادر به حمل پارچه ها نیست، به علاوه پول هم همراه ندارد، گفت: « پارچه ها  را بدهید تا این "جوان" بیاورد، در خانه تحویل دهد و ...