Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1399 Calendar Wallpaper

دعای نادعلی برای بدست آوردن محبت + آداب صحیح دعا خواندن

دعای نادعلی برای بدست آوردن محبت + آداب صحیح دعا خواندن

در این بخش دعای نادعلی برای بدست آوردن محبت و همچنین آداب صحیح خواندن دعا برای حاجت روا شدن را جمع آوری کرده ایم. دعای نادعلی از جمله دعاهای موثر برای حاجت روا شدن می باشد، البته نقل اسـت کـه این دعا خواص فراوانی دارد، برخی نظر مخالف دارند و دعا خواندن برای گره گشایی مشکلات را بی اثر میدانند، شاید مشکل از اشتباهات در نیت مـا، نحوه خواندن دعا و اعمال مان باشد.

 

دعای نادعلی
نادعلی برای تسخیر قلب و جلب محبت و تسهیل ازدواج و حاجت روایی ختم میشود. البته برخی معتقدند که این دعا بیش از هفتصد خاصیت دارد و برای گره‌گشایی از امور مختلف قابل استفاده اسـت. طبق معمول افرادی کـه اعتقادات مذهبی محکم و قدرت مندی دارند هنگام مواجه شدن با سختی‌ها و ناملایمات به دامن دعا پناه می‌آورند.

دعای نادعلی نیز یکی از ادعیه‌اي است کـه علاوه بر رفع حاجات عاطفی برای رفع سایر حاجات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بـه منظور رفع حاجت باید دعای نادعلی بـه شکل مناسب و بر طبق الگوی خاصی قرائت و ختم شود. البته پیش از توضیح در مورد چگونگی ختم این دعا برای رفع حاجات مختلف بهتر اسـت ابتدا از این موضوع آگاه شویم که دعای نادعلی برای تسخیر قلب چیست؟

 
ماهیت دعای نادعلی برای تسخیر قلب
دعای نادعلی در عمل دو دعای کوتاه و بلند را در بر میگیرد که با نام‌هاي نادعلی صغیر و نادعلی کبیر شناخته میشوند. دعای نادعلی صغیر تنها شامل دو بیت شعر بـه زبان عربی اسـت کـه با مصراع «نادِ عَلِیاً مَظهَرَ العَجائِب» آغاز میگردد. البته برخی معتقدند کـه به جای کلمه‌ي «مَظهَر» باید کلمه‌ي «مُظهِر» را در مصراع اول این شعر بکار برد.

بـه هرحال این دو بیت شعر در کتاب بحار الانوار نقل شده و ازآن تحت عنوان دعای نادعلی صغیر یاد شده است. البته در کتاب مذکور و همچنین سایر منابع معتبر موجود نام هیچ گوینده‌ي مشخصی برای این دو بیت شعر آورده نشده اسـت. دعای ناد علی کبیر نیز درست با همین مصراع آغاز میشود و مضمون آن با دعای نادعلی صغیر یکی اسـت. با این حال دعای نادعلی کبیر در قالب شعر نوشته نشده اسـت.

و بـه لحاظ حجم نیز تقریباً هشت برابر دعای نادعلی صغیر است. مضمون اصلی این دو دعا بطور عمده بر نمایان ساختن فضیلت‌هایي از امام اول شیعیان حضرت علی«ع» استوار اسـت. همچنین در مضمون این دو دعا توسل جستن بـه مولای متقیان نیز بـه خوبی مشاهده میشود. بد نیست به این نکته نیز اشاره شود کـه در کتاب‌هاي مختلف مذهبی ختم‌هاي گوناگونی برای دعای نادعلی ذکر شده اسـت.

 
نسخه صغیر دعای نادعلی
نسخه‌ي صغیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب از چهار بیت شعر تشکیل شده اسـت. ابیاتی کـه در روز جنگ احد بـه شکل ندایی بر قلب پیامبر اسلام فرود آمد. البته در نقل میبدی بـه این موضوع اشاره نشده اسـت کـه این ندا از سوی جبرییل بوده یا آن کـه از منبع دیگری بـه رسول خدا الهام شده اسـت. بـه هرحال چهار بیتی کـه ازآن بعنوان نسخه‌ي صغیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب یاد میشود عبارت اسـت از:

نادِ عَلِیاً مَظهَرَ العَجائِب
تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِي النَّوائِبِ
کُلُّ هَمٍّ و غَمٍّ سَینجَلي
بِوِلایتِکَ یا عَلِي یا عَلِي یا عَلِي

باید این نکته را نیز مطرح کرد که در مطلب نقل شده توسط میبدی هیچ اشاره‌اي بـه این موضوع نشده است کـه می توان از این شعر چهار بیتی بعنوان دعا و ختم خاصی بهره گرفت. البته بـه غیر از میبدی کسان دیگری هم هستند کـه در آثار خود بـه دعای نادعلی صغیر اشاره کرده‌اند. بعنوان مثال شیخ میرزا حسین بن محمد تقی بن علی محمد نوری طبرسی کـه بـه محدث نوری مشهور اسـت.

و یکی از محدثان شیعه در قرن چهاردهم هجری به شمار میرود، در کتاب مستدرک الوسایل بـه این نکته اشاره کرده اسـت کـه: «بـه خط شهید اول دیدم کـه این دو بیت برای پیدا شدن گم شده و برده فراری خوانده می شود.» منظور محدث نوری از شهید اول، ابوعبدالله شمس‌الدین محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی جزینی اسـت کـه از فقهای شیعه در قرن هشتم قمری بـه شار میرود.

و علاوه بر شهید اول با نام شیخ شهید نیز از او یاد می گردد. همچنین در کتاب ناسخ التواریخ کـه تالیف محمد تقی لسان الملک سپهر بوده و از جمله کتاب‌هاي تاریخی بـه زبان پارسی محسوب میشود، بـه این نکته اشاره شده اسـت کـه شعر دو بیتی موسوم بـه نسخه‌ي صغیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب در جنگ احد از جانب خداوند بـه پیامبر اسلام الهام شده اسـت.

 
نسخۀ کبیر دعای نادعلی
همان گونه کـه بـه آن اشاره شد، دعای نادعلی برای تسخیر قلب علاوه بر نسخه‌ي صغیر و شعر مانند خود شامل یک نسخه‌ي بلندتر نیز می شود کـه از حالتی غیر شعر برخوردار بوده و بـه دعای نادعلی کبیر مشهور اسـت. علامه مجلسی در کتاب زاد المعاد، نسخه‌ي کبیر دعای نادعلی را از برخی کتاب‌هاي ختوم نقل می کند.

بنابر موارد ادعا شده در کتاب زاد المعاد، خواص متعدد و گوناگونی برای این دعا وجوددارد کـه از میان آنها می توان بـه برآورده شدن حاجات، ایجاد محبت، تسخیر افراد، بی‌نیازی مالی، ادای قرض ودر نهایت ایمنی از شر حیوانات و اجنه اشاره کرد. البته بـه منظور برآورده شدن هر کدام از حاجات و نیت‌هایي کـه بـه آنها اشاره شد و رسیدن بـه هر کدام از این اهداف باید دعای ناد علی کبیر بـه گونه‌ي متفاوتی ختم گردد.


لطفا رای دهید !
(1 رای 5 از 5)

telegram share

نام شما:
رایـانـامه:
متـن نظر:
کد امنیتی:
عکس خوانده نمی شود