Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1399 Calendar Wallpaper

تست روانشناسی مخصوص مجردها

تست روانشناسی مخصوص مجردها

تست روانشناسی مخصوص مجردها

تست روانشناسی مخصوص مجردها

در بین ما افرادی وجود دارند که مجردند و ترجیح می دهند هر چه زودتر تشکیل خانواده بدهند، اما در این بین هستند اشخاصی که ترجیح می دهند همچنان مجرد بمانند و یا دیرتر ازدواج کنند. باید اشاره داشت در بیشتر افرادی که تشکیل خانواده می دهند میل به ازدواج احساس می شود، یعنی زمانی که این احساس در آنها به وجود آمد تشکیل خانواده می دهند... حال شاید شما بپرسید، این نیاز را چگونه باید در وجود خودمان بشناسیم تا ازدواج کنیم... آیا اصلاً چنین احساسی در ما به وجود می آید یا نه؟ تست های زیر را پاسخ دهید تا متوجه شوید که در وجودتان چنین میلی دارید یا خیر؟

تست روانشناسی مخصوص مجردها

1- آیا زمانی که مادر و پدری را به همراه فرزند کوچکشان می بینید، غبطه می خورید؟


الف) بله

ب) خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

2- آیا زمانی که یک زوج جوان را در حال خنده می بینید، افسوس می خورید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

3- آیا همچون گذشته از اوقات تنهایی تان لذت می برید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها
4- زمانی که در جمع دوستان متاهل هستید،به خود می گویید که ای کاش من هم متاهل بودم؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

5-آیا شده که تا به حال حضور شخصی از جنس مخالف، شما را دگرگون کند؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

6- آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که تنهایی دیگر بس است؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها
7-آیا تا کنون برایتان پیش آمده که شادی تان را بخواهید به کسی از جنس مخالف، انتقال دهید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

8- آیا شما موسقی های آرام گوش می دهید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

9- آیا شده زمانی که پشت ویترین یک فروشگاه هستید، احساستان به شما بگوید برای کسی هدیه ای بخرید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

10- آیا رنگ زندگی برای شما تغییر کرده است؟ امیدواریم که حضور شخصی زندگی تان را دگرگون کند.


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

11- آیا شده در چند ماه اخیر، لبخند فردی، امید را در دلتان زنده کند و نگاه شما به زندگی تغییر کند؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

12- زمانی که پدر مادرتان می گویند، دیگر زمان ازدواج فرا رسیده است، اخم نمی کنید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

13- آیا به تازگی در خیالتان مراسم خواستگاری را مرور می کنید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

14- آیا اخیرا برایتان پیش آمده عاشق کسی شده باشید، اما حجب و حیا اجازه ندهد، آن را با او در میان بگذارید؟


الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


تست روانشناسی مخصوص مجردها

نتیجه:

اگر از 14 پرسش بالا به ده گزینه پاسخ بلی داده اید، به این معنی است که نیاز به ازدواج در وجودتان احساس شده است و اگر به ده گزینه پاسخ خیر داده اید، به این معنی است که نیاز به ازدواج هنوز در وجودتان احساس نشده است و اگر به هفت گزینه پاسخ گاهی اوقات داده اید به این معنی است که هنوز سر در گم هستید و نمی دانید که باید ازدواج کنید یا نه، همچنان مجرد بمانید.


لطفا رای دهید !
(7 رای 5 از 5)

نام شما:
رایـانـامه:
متـن نظر:
کد امنیتی:
عکس خوانده نمی شود