Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1399 Calendar Wallpaper

متن های زیبا از سخنان دانشمندان و بزرگان 2016

 اس ام اس فلسفی ، سخنان دانشمندان

 

اس ام اس فلسفی
sms falsafiیک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد.

ژرژ هربرتاس ام اس فلسفی
sms falsafiتا بدبختی را نشناسیم

هیچوقت راه بدست آوردن

و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم

داوید وایتاس ام اس فلسفی
sms falsafiبرای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم

اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم

احتیاج به جوانی دارم

ژوبرتاس ام اس فلسفی
sms falsafiبا زبان خوش و ملاطفت

می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید

امثال الحکماس ام اس فلسفی
sms falsafiبرای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد

دیدگان دیگری لازم است

دیدگانی نو

یونکاس ام اس فلسفی
sms falsafiشب آنگاه زیباست که

نور را باور داشته باشیم

دوروستاناس ام اس فلسفی
sms falsafiتعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که

بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم

کیتزاس ام اس فلسفی
sms falsafiنهال دوستی واقعی

آهسته رشد می کند

ژرژ واشنگتناس ام اس فلسفی
sms falsafiاگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که

هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد

قابوسنامهاس ام اس فلسفی
sms falsafiکم دانستن و پر گفتن

مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

ناپلئوناس ام اس فلسفی
sms falsafiارزش مرد به ارزشی است که

برای وقت خود قائل می شود

آلبرت هوبارداس ام اس فلسفی
sms falsafiحسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند

کنفوسیوساس ام اس فلسفی
sms falsafiخطر کردن ، تنها راه جستن از خطر است

وین دایراس ام اس فلسفی
sms falsafiانسان جائزالخطاست

بخشاینده خداست

الکساندر پوپاس ام اس فلسفی
sms falsafiکلمه “نه” در زبان یک زن

به معنی جواب منفی نیست

سر فیلیپ سیدنیاس ام اس فلسفی


لطفا رای دهید !
(1 رای 5 از 5)

telegram share

نام شما:
رایـانـامه:
متـن نظر:
کد امنیتی:
عکس خوانده نمی شود