Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1398 Calendar Wallpaper

سورس کد جستجو و حذف مقادیر آرایه

سورس کد پیداکردن یک مقدار در آرایه و حذف آن عنوان برنامه : سورس کد پیدا کردن و حذف مقادیر آرایه
قیمت : 1,000 تومان
نوع فایل : سورس کد سی پلاس پلاس

در در این سورس کد که خیلی به درد دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر میخورد شما می توانید یک مقدار را در آرایه جستجو و آن را حذف کنید.درواقع جستجو نیز در این پروژه پیاده سازی شده است.این پروژه به زبان سی پلاس پلاس طراحی و برنامه نویسی شده است.امیدوارم که استفاده کنید.

دانلود برنامه محاسبه طول یک رشته

برنامه ای بنویسید که رشته را دریافت و طول آن را محاسبه نماید عنوان برنامه : سورس کد + فایل اجرایی محاسبه و نمایش طول یک رشته
قیمت : 1000 تومان
نوع فایل : سورس کد ++C

دانلود برنامه محاسبه طول یک رشته به زبان سی پلاس پلاس . مطمئنا دانشجویان رشته کامپیوتر با این جمله کلیشه ای و تکراری زیاد برخورد داشته اند : برنامه ای بنویسید که ...  از جمله این برنامه همین برنامه محاسبه طول رشته ورودی و نمایش آن به کاربر است. در این برنامه به عنوان مثال رشته CPlusplus را وارد می کنید و برنامه طول آن را محاسبه و عدد 9 را نمایش میدهد. در فایل که شما دانلود می کنید سورس کد با پسوند سی پلاس پلاس جهت اجرا در برنامه DEV و همچنین فایل متنی سورس کد جهت پرینت و تحویل به استاد و همچنین فایل اجرایی جهت اطمینان از درستی برنامه قرار داده شده است.

محاسبه میانگین اعداد در آرایه

محاسبه میانگین اعداد در یک آرایه سی پلاس پلاس عنوان برنامه : سورس کد + فایل اجرایی میانگین اعداد در آرایه
قیمت : 1000 تومان
نوع فایل : سورس کد ++C

توضیحات مختصر : در این پروژه دانشجویی سورس کد و فایل اجرایی برنامه میانگین اعداد در یک آرایه به زبان سی پلاس پلاس رو آماده کردیم . در بسته دانلودی سورس کد با فرمت سی پلاس پلاس و فرمت متنی txt و همچنین فایل اجرایی (exe) برنامه قرار داده شده است. در این برنامه ابتدا طول آرایه برای وارد کردن اعداد تعیین می شود ، سپس به اندازه طول آرایه اعداد را وارد می کنیم و در آخر برنامه میانگین اعداد وارد شده را نمایش میدهد.

تشخیص عدد اول به زبان سی پلاس پلاس

دانلود سورس کد تشخیص عدد اول به زبان سی پلاس پلاس عنوان برنامه : سورس کد + فایل اجرایی تشخیص عدد اول
قیمت : 1000 تومان
نوع فایل : سورس کد ++C

توضیحات مختصر : در این پروژه دانشجویی سورس کد و فایل اجرایی برنامه تشخیص عدد اول به زبان سی پلاس پلاس رو آماده کردیم . در بسته دانلودی سورس کد با فرمت سی پلاس پلاس و فرمت متنی txt و همچنین فایل اجرایی (exe) برنامه قرار داده شده است. در برنامه شما یک عدد وارد می کنید و برنامه تشخیص میدهد که عدد وارد شده اول است یا خیر . در واقع عدد اول عددی است که به غیر یک و خودش بر هیچ عدد دیگری بخش پذیر نیست.

نمایش بزرگترین عدد با C plus plus

نمایش بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس عنوان برنامه : سورس کد + فایل اجرایی نمایش بزرگترین عدد
قیمت : 10,000 ریال
نوع فایل : سورس کد ++C

توضیحات مختصر : در این پروژه دانشجویی سورس کد و فایل اجرایی برنامه محاسبه بزرگترین عدد به زبان سی پلاس پلاس رو آماده کردیم . در بسته دانلودی سورس کد با فرمت سی پلاس پلاس و فرمت متنی txt و همچنین فایل اجرایی (exe) برنامه قرار داده شده است. در برنامه شما دامنه اعداد را تعیین و به تعداد دامنه اعداد را وارد می کنید . اعداد در یک آرایه ذخیره و بزرگترین آن جستجو نمایش داده  می شود.

بخشپذیر بودن یک عدد با C plus plus

بررسی بخشپذیری یک عدد به زبان سی پلاس پلاس عنوان برنامه : سورس کد + فایل اجرایی بخشپذیر بودن یک عدد
قیمت : 10,000 ریال
نوع فایل : سورس کد ++C

توضیحات مختصر : در این پروژه دانشجویی سورس کد و فایل اجرایی برنامه محاسبه بخشپذیر بودن یک عدد به زبان سی پلاس پلاس رو آماده کردیم . در بسته دانلودی سورس کد با فرمت سی پلاس پلاس و فرمت متنی txt و همچنین فایل اجرایی (exe) برنامه قرار داده شده است.

جمع ماتریس به زبان سی پلاس پلاس

جمع ماتریس عنوان برنامه : سورس کد + فایل اجرایی جمع دو ماتریس
قیمت : 10,000 ریال
نوع فایل : سورس کد ++C

توضیحات مختصر : در این پروژه دانشجویی سورس کد و فایل اجرایی برنامه محاسبه جمع دو ماتریس به زبان سی پلاس پلاس رو آماده کردیم . در این برنامه پس از اجرا ابتدا شما مقادیر درایه های دو ماتریس را وارد می کنید و برنامه نتیجه جمع آن را نمایش میدهد. ضمنا در صورتی که آشنایی مقدماتی به زبان سی پلاس پلاس داشته باشید براحتی می توانید ابعاد ماتریس رو در برنامه تغییر دهید.