کد 9232

باورهای غلط در مورد رژیم غذایی

ژیم زیره بر اساس کالری شماری و تنظیم هرم غذایی یعنی محاسبه کربوهیدرات پروتئین و چربی و ریز مغذیجات مورد نیاز بدنتون براتون تهیه میشه و در هر وعده غذایی بر همین اساس منو پیشنهادی رژیم به شما داده میشه که میتونید یکی از آنها رو انتخاب کنید...