کد 9302

گران ترین بازیگران مرد چه کسانی هستند؟

به تازگی فهرستی از گران ترین بازیگران دنیا در سال منتشر شده که دواین جانسون برای باری دیگر موفق شد در صدر این فهرست قرار بگیرد. برای آشنایی با گران ترین بازیگران سال 2021 با ما همراه باشید...