Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1399 Calendar Wallpaper

علت پرورش بچه های با استعداد در سیستم آموزشی شرقی ها

علت پرورش بچه های با استعداد در سیستم آموزشی شرقی ها

طبق آماری که به دست آمده است کشورهای آسیایی مثل ژاپن، کره و چین از نظر آموزشی در رده بهترین کشورها هستند و دانش آموزان ۱۵ ساله این کشورها در علوم و ریاضی نسبت به دانش آموزان کشورهای دیگر بهتر و موفق تر هستند.