Coffee-net.ir

لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1399 Calendar Wallpaper

متن و جملات زیبا برای کارت دعوت عروسی

متن و جملات زیبا برای کارت دعوت عروسی

 جمله و متن زیبای کارت عروسی
بنام خدای عشق
کنار آشنایی تو آشیانه می‌کنم
فضای آشیانه را پر از کرانه می ‌کنم
کسی سئوال می‌کند به خاطر چه زنده‌ای
و من برای زندگی تو را بهانه می‌کنم
امیدواریم که گل وجودتان زیباترین نقش باغ خاطره این روز باشید